Bielokarpatský ovocný poklad

07 Dec, 2014
Bielokarpatský ovocný poklad

V sobotu priniesol do bratislavskej Starej tržnici Bielokarpatský ovocný poklad svoje poklady v podobe pozoruhodnej výstavky rôznych odrôd jabĺčok. Dve šikovné dievčatá každému záujemcovi povysvetľovali čo robia, prečo je to dôležité a ako sa môže zapojiť do ochrany biodiverzity aj my. 

Bielokarpatský ovocný poklad

Tak napríklad som sa dozvedela, že odrody jabĺk sa zisťujú podľa chute,tvaru,vzhľadu šupky a času dozrievania. 
A že staršie odrody môžu dozrievať aj neskoro v zime - v decembri či januári. Potom sa uskladnia a jedia až do začiatku leta kedy začínajú dozrievať prvé letné jabĺčka. A tak sú vlastne jabĺčka doslova celoročným ovocným pokladom.

Bielokarpatský ovocný poklad

No a čo to teda je ten Bielokarpatský ovocný poklad? Je to skupina asi desiatich ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas mapovaniu starých krajových odrôd ovocných drevín na území Bielych karpát s cieľom zachovať kultúrne a prírodné dedičtsvo aj pre ďalšie generácie. Súčasťou projektu aj založenie ovocného sadu s týmito starými krajovými odrodami, čo sa skupine podatilo a prvé stromčeky sú už vysadené

Bielokarpatský ovocný poklad

Bielokarpatský ovocný poklad

Teda pokiaľ sa napríklad aj u vás na záhrade či chalupe v bielokarpatskej oblasti nachádzajú staré ovocné stromy, môžte nakontaktovať členov Bielokarpatského ovocného pokladu a oni Vám pomôžu s jeho identifikáciou a poučia vás ohľadom jeho starostlivosti. 

Bielokarpatský ovocný poklad