Trvalá udržateľnosť v meste

Trvalá udržateľnosť v meste

V poslednej dobe sa čoraz častejšie v rôznych súvislostiach hovorí o pojme „sustainbility“, ktorý sa prekladá ako „trvalá urdžateľnosť.

Kľúčovým faktorom pre trvalú udržateľnosť je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia, a tým nemyslíme len ochranu daždových pralesov a potom niečo tam vzdialené, čo pláva v oceánoch a nás sa netýka.

Naopak. K trvalej udžateľnosti môže prispieť každý z nás, dokonca aj my, čo žijeme v meste. Ak ste si založili balkónovú záhradku a pestujete si v nej vlastné bylinky, prípadne nejakú tú zeleninu, už ste svoj prvý krok k trvalej udržateľnosti spravili,)

 

Zopár ďalších možností ako aj vy môžte pomôcť k trvalej udržateľnosti:

 1. Ak ste si už založili balkónovú záhradku, skúste odchytávať dažďovú vodu, príp. do rohu umiestniť vermikompost s dáždovkami a kompostujte bioodpad.
   

 2. Kupujte lokálne a sezónne výrobky. Podporíte tým lokálnu ekonomiku a budete jesť čerstvé potraviny.
   

 3. Trieďte odpad. Triediť odpad môžete nielen doma, ale aj v práci. Nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne nádoby. Stačí sa dohodnúť, kde sa bude separovať papier a kde plast, a kde hádzať zvyšok. Overte si či triedite odpad správne.

  Trvalá udržateľnosť v meste


  zdroj: http://www.obecdrazkovce.sk/samosprava/odpadove-hospodarstvo/zlozky-komu...
   

 4. Kompostujte bioodpad.  Porozmýšlajte nad vermikompostom alebo komunitným kompostérom.  Tak budete môcť znížiť svoj odpad o 30-40%.
  Viac o komunitnom kompostovaní nájdete na facebook stránke Komunitné kompostovanie v BA.
   

 5. Minimalizujte svoj odpad. Na nákupy si noste svoje vlastné tašky. Mne sa osvedčilo mať stále jednu v kabelke.
  Namiesto papierových utierok využívajte v kuchyni čo najviac látkové utierky. A balenú vodu v plastových flašich zas môžete nahradiť filtrovanou.
   

 6. Minimalizujte používanie chemických čistiacich prostriedkov. Chemické čistiace prípravky nie sú šetrné k pokožke ani životnému prostrediu. A pritom rovnakú službu pri odstraňovaní plesní a dezinfekcii spraví aj kuchynský ocot.
   

 7. Vyhýbajte sa kupovaniu lacných, nekvalitných a zbytočných vecí, ktoré sa aj tak o chvíľu pokazia a skončia v koši.
   

 8. Rovnako sa vyhýbajte aj kupovaniu pochybnej obuvy a oblečenia,  pri ktorých výrobe dochádza k znečisteniu prostredia nadmerným množstvom chémikalií, a ktoré môžu byť nebezpečné aj pre ľudské telo.
  STV 2 o tejto problematike nedávno odvysielala veľmi zaujímavý dokument Jedovaté topánky.
   

 9. Preferujte drevené a sklenené výrobky a obaly pred plastovými.
   

 10. Šetrite vodou a energiou. Zastavte prúd vody, vždy keď môžte a nezabudnite zhasnúť svetlo pri odchode z miestnosti.

 

Máte nejaké ďalšie tipy? Podeľte sa o ne a pridajte ich do komentov.